برگزاری جلسه رئیس کمیته آموزش با رئیس و دبیر کمیته داوران

جلسه رئیس کمیته آموزش، با رئیس و دبیر کمیته داوران در خصوص هماهنگی و همکاری های لازم در فدراسیون کاراته برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، امروز یوسف گرشاسبی رئیس کمیته آموزش با جواد سلیمی رئیس و موسی جعفری دبیر کمیته داوران جلسه ای  برگزار نمودند.در طی این جلسه مقرر گردید کمیته داوران سر فصل های آخرین قوانین و مقررات داوری مرتبط با مربیگری را آماده نموده و در زمان مقرر به صورت آنلاین به مربیان سراسر کشور آموزش دهند.

کلمات کلیدی