طباطبایی: شرایط برای برگزاری اردوی تیم‌های ملی کاراته فراهم نیست
پیام تبریک طباطبایی به مناسبت روز خبرنگار
طباطبایی: زبان از بیان صفات والای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قاصر است
برگزاری اولین دوره استاژ کاتا به صورت وبینار
برگزاری دومین دوره مسابقات مجازی کاتا و لیگ مجازی کاتای کشور

فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران


I.R.IRAN KARATE FEDERATION

1399/05/23

هیات رییسه فدراسیون
رئیس فدراسیون سید حسن طباطبایی
سرپرست دبیری وحید مومنی
نایب رئیس آقایان محسن خمارلو
نایب رئیس بانوان اشرف امینی
خزانه دار حمیدرضا خلوت
عضو هیات رئیسه کیکاووس سعیدی
عضو هیات رئیسه سید محمد حاج آقا میر
عضو هیات رئیسه سید محمود حسینی
بازرس محمد بنایی